Volóci völgyzár

VOLÓC (Volovec) (Jablonka) völgyzára
Volóc 5-6 ezer lakosú kisváros, de fontos vasúti és közúti csomópont, illetve járási központ. A szálláslehetőségek jók: hotel, panziók találhatók a településen, az árak kedvezőek. Katonai szempontból a bunkerek építéséhez fontos vasúti kirakodó csomópont volt. Ma szépen felújított állomásépülete van, ami formájában a régi időket idézi. A Munkács – Vólóc – Kisszolyvai-hágó – Szkole vasútvonal a Vecsa-patak völgyében futó, stratégiailag is fontos útvonal. A völgyben lévő kövesút ma már rossz állapotban van, de hadseregek által jól járható völgy Munkács irányába. Volóc városa és útja a Beszkidek vonulatának fontos része, az ezeréves határral párhuzamosan futó harántútvonal Ökörmező felé biztosítja a közlekedést.
A városka belső főútján kell haladnunk Jablonka település felé a vasútvonallal párhuzamosan; kb. 5 km után érjük el Jablonka vasúti megállóhelyet. Az eddig sem túl jó minőségű út csak rosszabb lesz, de 1,5-2 km távolságig még személygépkocsival is járható. Tovább gyalog érdemes folytatni az utat. Hamarosan egy sorompó akadály (ún. szerb sorompó) maradványai láthatók, amelyet kb. 3-400 m-re egy másik hasonló akadály követ. A sorompó jobb oldalán egy kisméretű felrobbantott bunker, felette egy másik maradványai találhatók (1. 2. sz.). A lövészárkok előtt több vaskaró szögesdrót akadályoszlop látható. A Vecsa-patakot követve a vasúti villamosvezeték 191. sz. oszlopánál a vasúti töltés túloldalán lehet szemrevételezni a Vecsa két oldalán lévő tankakasztó gúlasorokat. Érdekességük, hogy a gúlák egy teljes betonlemezbe ágyazva állják a jeges áradások pusztítását és az idő múlását. Eredetileg a patakmedret lebetonozták keresztben a beágyazott betongúlákkal együtt. Kissé tovább haladva az út jobboldalán a hegyoldalban egy óvóhely maradványa (3. sz.) látható, fölötte a lövészárkokat követve még két bunker maradványai lelhetők fel
A 203. sz. vasúti villanyoszlopnál – nagyobb kerülőt mellőzve – kis víznél óvatosan át lehet kelni a patak medrén. A folyók – a Tisza két ágát és az Ungot kivéve – a tapasztalatok szerint a térképi jelölés nagyságától eltérve szinte egyforma vízhozammal bírnak, és átkelés szempontjából egyforma nehézségűek. A gyalogos átkelés lehetősége csak kis vízállásnál igaz!
A túloldalon egy felkutatott, és aránylag épségben lévő – valószínűleg – páncéltörő bunker (4. sz.) áll őrt, a túloldali utat és a patakmedret vigyázva. A völgyzárat vizsgálva egy nem jelentősen erődített irányt védett, de a rendkívül szűk völgyben jól elláthatta a feladatát. Az itt lefolyt harcokról szinte semmit nem tudni, de Grecsko az itt folytatott harcoknál többször felemlíti a következő vasúti megálló (Ossza) elfoglalását.