Talabor völgy

Szinevér (Szinevir) völgyzára
Ökörmezőről a jó minőségű úton egy vízválasztó szerpentinjét leküzdve, kb. 15 km után érkezünk Alsószinevérre. Itt balra fordulunk (az út jobb oldalán hangulatos étterem, panzió található). Az út bal oldali részén kb. 1 km-re a völgyzár bunkereinek egy csoportja található a fenyőerdővel borított hegy oldalában. A páncéltörő bunkertől (1. sz.) fölfelé, és balra tartva tört oldalú, boltíves nyílású, aránylag nagy bunkerhez jutunk el. Ha továbbmegyünk az erdőben, további vasbeton óvóhely jellegű bunkerekre lehet bukkanni (2, 3, 4, 6. sz.).
A műút folytatásában, ugyancsak a baloldalon turista tábla felirata is hirdeti (linija Arpada) az Árpád-vonal egyik, közvetlenül az út mentén látható, fényképről leginkább ismert páncéltörő bunkerét (5. sz.).
Az építmény belső kialakítása jól mutatja alkalmazásának módját. Ellenséges légi, tüzérségi támadás alatt az ágyú bent volt, tüzeléshez pedig a bunker kijáratánál foglalt el tüzelőállást. A fölötte lévő részen további vasbeton óvóhelyek (9-11. sz.), illetve parancsnoki vezetési pont figyelhető meg. A két erődvonal között, közvetlenül az út mellett egy valószínűleg raktárbunkernek használt építmény található (7. sz.). Kissé átalakították, lezárták; régóta más célra használják. Felette félraj befogadására alkalmas óvóhely épült (8. sz.). Felfedezése igen nehéz, mert a fiatal fenyők teljesen eltakarják. Továbbmegyünk a Talabor-Ozeranka (Tavas patak) összefolyásához. A közúti híd előtt balra, a hegy lejtőjén egy teljesen felrobbantott bunker darabjai (12. sz.) vannak szétszóródva. A híd után természetvédelmi ellenőrző pont működik, ahol az áthajtásért néhány grivnyát kell fizetni. Ha az ellenőrző pont után jobbra kanyarodunk, az Ozeranka partján vezető úton több találatot kapott, ritkaságszámba menő, ötnyílású bunker látható (13. sz.). A bunker lőréseiből mind a két folyó medrét és az utat ellenőrzés és tűz alatt lehetett tartani. Előtte és utána 1-1 föld-fa bunker helyét lehet felfedezni. Kis víz esetén, megfelelő felszereléssel és gyakorlattal, figyelmes terepfelmérés után át lehet gázolni a patakon. A szemben lévő oldalban (visszafelé kell haladni) egy óvóhely célú, és egy szintén épségben maradt páncéltörő bunker rejtőzik a hegy oldalában (14-15. sz.). A széles folyómeder szélén egy domb található, amelyben rendezett gerendák találhatók – talán az egyetlen, részben épségben maradt föld-fa bunker maradványait rejti. Hordalékkal van feltöltve (áradások nyoma), de nem úgy néz ki, mintha a folyó uszadékfákat halmozott volna fel. A műút mellett a gázló feljáratánál betonágyban egy feszítőgörgő dacol a folyó rombolásával és az idő múlásával. Itt is át lehet gázolni a túlpartra.
Az itt folyt harcokról a szakirodalom nem beszél. Közvetlen közelben nincs település, a távolabbi falvak lakóitól érdemleges információt nem lehetett megtudni. Viszont az Ozeranka partján álló, több találatot kapott ötnyílású bunker bizonyítja az itteni ütközetet.
A körlettől Alsószinevéren keresztül lehet eljutni a következő helyszínre, Alsókalocsára.

Alsókalocsa (Kolocsava) völgyzára
Alsókalocsán, a főúton elérjük a Talabor hídját. Bustyaháza (Bustino) irányában, jobb oldalt két bunker maradványait találtuk meg (3-4. sz.). A turistatájékoztató tábla mögött helyezkednek el. A hídon visszatérve, az itt betorkolló Szuhar-patakon a vásártér mögött lehet gázlót keresni. A túlparton robbantott bunkerek maradványaira (5-6. sz.) lehet bukkanni. A foglalt „csoda”forrás közelében található még egy páncéltörő bunker (7. sz.).
Utunkat a Talabor folyásirányában folytatva egy függőhíd után a sík területen különböző formájú lőállásokat fedezhetünk föl. Itt a folyó medre nagyon széles, ezért a különböző betonépítmény maradványokból arra lehet következetni, hogy ezen a széles területen elárasztással kívántak akadályt létrehozni. A műút mellett szintén különböző rendeltetésű katonai építmények romjai helyezkednek el. A további részen a legtöbb betongúla szinte háborítatlanul, több vonalban sorakozik a fenyőerődben, s egészen a hegy oldaláig folytatódik. A második gúlasor után egy kis patak völgyében a kanyarulat után robbantott óvóhely (8. sz.) rejtőzködik a lombok alatt. A túlpartra célszerű a függőhídon visszatérni. A híd mellett, egy nagyméretű turistatérképnél tágas parkoló van. Ezzel szemben a kerítésen átkelve a sűrű fenyvesben lehet a következő bunkert (2. sz.) megtalálni. A Rókarét nevű település előtt jobbra egy kereszt alatt még egy óvóhelyszerű (1. sz.) építmény romjai vannak.
Alsókalocsán több szálláslehetőséget lehet találni. Külön jellegzetesség a „Četnicka stanice” nevű étterem és panzió, ami a nevével és az étterem berendezésével a régi csehszlovák időket idézi. A településen lévő iskolamúzeum falán található egy eredeti magyar nyelvű, népiskola zománcozott tábla, az udvari épületen a csehszlovák idők iskolatáblája van kifüggesztve. Szép példája a nemzetiségek békés egymás mellett élésének. Itt senkit nem zavart még a viharos történelmi idők sodrában sem.

A templomban ma Falutörténeti Múzeum működik, ahol ápolják Mikola Suhaj betyár és a vidéket nagyon szerető Ivan Olbracht cseh író emlékét. A több nemzedékre visszamenően írogató parasztok családjából származó és a kommunista párttal és pártlappal éppen szakító Ivan Olbracht 1930-ban látogatott először a területre. Az író mintegy hat évet töltött Alsókalocsán. Itt írta legismertebb regényét a Nikola Suhaj, a betyár címmel. Suhaj az első világháborút követő zavaros idők valós, létező alakja volt.

Alsókalocsáról elvileg vezet út Királymezőre (kb. 15-20 km), sajnos csak nagy tehergépkocsival járható. A helyi lakosok elmondása szerint a völgyben végzett gázvezeték építési munkálatok teljesen tönkre tették az amúgy is gyenge minőségű utat. Így marad a hosszú kerülőút a Talabor, majd a Tarac völgyében. Az út a víztározóig kimondottan rossz minőségű. Az alsóbb szakaszon már félig-meddig alkalmas a közlekedésre. A Talabor vizét alagúton átvezették a Nagy-ágba (villamos energia termelés). A víztározót követő alsó részen szinte alig van víz a mederben. A legrövidebb út a Tarac völgyébe a Darva – Uglya – Irhóc útvonalon vezet (kb. 70 km).