Pályázatírás, projektmenedzsment

Az ÚMFT keretében 2007-2013 között kb. 7.000 milliárd Ft fejlesztési pénz áll az ország rendelkezésére. Ez nemcsak EU-s pénz, hanem az állam által kötelezően hozzátett magyar önrész is, így az elkövetkezőkben az e rendszerben kiírt, illetve kiírásra kerülő pályázati forrásokra számíthatunk.

A fenti, hatalmas összeg hazai „elköltése” csak rajtunk múlik. Az állam feladata, hogy olyan pályázatokat írjon ki, melyek megfelelnek a brüsszeli elvárásoknak, de korrektül pályázható és az elnyert összeg lehívható legyen a magyar pályázók számára.
Olyan projekteket kell generálni, melyek „beleférnek” a kiírásokba; megvalósíthatók és korrektül elszámolhatók.
Nem a pályázatok megírása a nehéz feladat, hanem olyan pályázat/projekt generálása, mely valós számításokon alapul, és végül a megpályázott pénzek lehívhatók a rendszerből. A jól átgondolt és előkészített projekt a költségterven belül megvalósítható, és sikeresen el lehet számolni a pályázati pénzekkel.

Településfejlesztési koncepciók és megvalósíthatósági tanulmányok
Ahhoz, hogy egy település, vagy szervezet sikeresen pályázzon az Európai Unióban, elengedhetetlen, hogy legyen jövőképe, fejlesztési koncepciója. Szakértőink ezek összeállításában és elkészítésében is segítenek, csakúgy, mint az egy-egy konkrét beruházáshoz köthető megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében. A tervek és tanulmányok összeállítása kapcsán, kollégáink szorosan együttműködnek a település vezetőivel és a leendő projekt irányítóival.
Közbeszerzési tanácsadás
A hazai önkormányzati pályázati és projektmenedzsment piac elkerülhetetlen eleme a közbeszerzés. A Bik-Makk Bt. a piaci igényekhez alkalmazkodva közbeszerzési referenssel áll a pályázók rendelkezésére a szükséges közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában.

A cég vállalja a pályázatírást követően a projekt megvalósításának menedzselését.