Hunyadi állás

HUNYADI-ÁLLÁS:
A Hunyadi-állás északról délkelet felé haladva helységtámpontokból (a teljesség igénye nélkül) – Turka – Tuchla – Ludwikowka – Nadworna (Sztaryj Mizuny) – Krzyworowina – Tatarow (Mikuliczyn) – Żabie – Uście Put – állt, és lezárta a fő irányokat. A védelemre kijelölt településeket lövészárkokkal, harckocsiakadályokkal, aknamezőkkel, gyalogság elleni drótakadályokkal vették körül. A házakat és pincéiket megerősítették, és előkészítették a helységharcra. E településeken gyalogos csapatok rendezkedtek be körkörös védelemre.
Más irodalmak további településeket is megemlítenek Galícia területén: pl. Szmoloda, Stryj, Jaremcze, Zielone.

MIKULICZYN
A Tatár-hágón (Jablonicán) keresztül a Prut völgyében érdemes kirándulást tenni egészen Mikuliczynig. A völgy gyönyörű, de azt is bizonyítja, hogy itt érdemes volt védelmi vonalat, név szerint a Hunyadi-állást létrehozni. A Mikuliczyn felé vezető úton, a túlsó oldalon futó vasútvonal alagúton halad keresztül. Itt ma is katonák őrzik a bejáratát (fényképezni csak óvatosan lehet, félő hogy félreértik).
Mikuliczynben és Tatárovban is, a nagyon idősek véleménye szerint az ott lévő erődítéseket, védvonalakat a lakóterületek terjeszkedése, a földművelése eltüntette. Mikulczyntól visszafelé, Tatarov előtt a műút mindkét oldalán, egészen a Prut partjáig megtalálható a lövészárkok vonala. Itt szintén zavart okozhat, hogy a mai országút nem azonos a II. világháborúban használt úttal. A volt kanyart levágták, így a régi út melletti terület a Prut folyóig a környékbeliek kedvenc kirándulóhelye lett. Itt található egy I. világháborús, szépen gondozott osztrák-magyar hősi temető (rendszerint a bejárata le van zárva). A Hunyadi-, Szent László-állásban és a Kőrösmezőn folytatott harcokról aránylag sokat lehet tudni. A leghitelesebb visszaemlékezés Damó Elemér ezredes könyve alapján követhető nyomon (Horthy Miklós katonája). A könyv végigköveti az 1. Hadsereg galíciai, kezdetben sikeres harcait. A 115. Önálló Utász Század a vezetésével részt vett a Kolomija, Delatin, Rokieta-magaslat körzeteiben folytatott erődítési munkálatokban, és a harcokban is. A Hunyadi-állás feladása után (itt elkeseredett harcok folytak) Mikuliczyn városából Tatarovon keresztül Vorohta, Voronienka, Ardzeluza háromszögben folytatták az erődítési (utász) feladatokat, sőt az ezeréves határon a Szent László-állásban harcba is keveredtek. Az összegzett véleménye leszögezi, hogy az 1. Hadsereg az elszenvedett veszteségek miatt már nem volt képes hatékonyan védeni a Szent László-állást.